Home

          Astrologia (din limba greacă astron: stea, logos: știință, teorie, studiu) înglobează un ansamblu de cunoștințe, tradiții și credințe, structurate, din punct de vedere geografic, în sisteme care acordă importanță și semnificație raporturilor ce se nasc din pozițiile relative ale corpurilor cerești și a altor detalii legate de acestea (semne zodiacale, case). Aceste raporturi astrale cuprind semnificații utile pentru interpretarea personalității omului.
    Astrologii cred că mișcările și pozițiile corpurilor cerești influențează direct viața de pe Pământ sau corespund unor evenimente din viața umană. Astrologii moderni definesc astrologia ca pe un limbaj simbolic, un fel de artă sau o formă de divinizare. În ciuda diferențelor de opinii, majoritatea astrologilor sunt de acord că poziționările corpurilor cerești folosesc la interpretarea evenimentelor trecute și prezente precum și la prezicerea viitorului.
    Studiind pozițiile astrelor și cunoscând care sunt influențele generale ale vibrațiilor planetare și zodiacale, tendințele la care ele îi expun pe oameni și condițiile favorabile pe care le pot genera aceste vibrații ale planetelor în viața personală și socială, o minte deschisă și creatoare poate percepe soluțiile optime pentru rezolvarea diverselor situații din viața terestră în armonie cu vibrațiile cosmice.
    Astrele completează mediul nostru de viață cu vibrații care ne afectează mai ales la nivel lăuntric, psihic și spiritual, pentru ca la nivel mental, conștient, să învățăm cum să luăm deciziile corecte. Astrele ne arată drumul de parcurs, dar noi alegem încotro mergem prin această viață.
           Astrele predispun, dar omul dispune! Acest dicton subliniază faptul că suntem responsabili pentru opiniile și faptele noastre și vom culege roadele a ceea ce semănăm în această viață.
 
 
Contact                                                                                                              
astroella@gmail.com                                                                                                              00000 Generic
contact