Astrologie

    Astrologie       Astrologia (din limba greacă astron: stea, logos: știință, teorie, studiu) înglobează un ansamblu de cunoștințe, tradiții și credințe, structurate, din punct de vedere geografic, în sisteme care acordă importanță și semnificație raporturilor ce se nasc din pozițiile relative ale corpurilor cerești și a altor detalii legate de acestea (semne zodiacale, case). Se presupune că aceste raporturi astrale ar cuprinde semnificații utile pentru interpretarea personalității a omului.
          Astrologii cred că mișcările și pozițiile corpurilor cerești influențează direct viața de pe Pământ sau corespund unor evenimente din viața umană.
             Astrologii moderni definesc astrologia ca pe un limbaj simbolic, un fel de artă sau o formă de divinizare. În ciuda diferențelor de opinii, majoritatea astrologilor sunt de acord că poziționările corpurilor cerești folosesc la interpretarea evenimentelor trecute și prezente precum și la prezicerea viitorului. Comunitățile științifice consideră astrologia o pseudoștiință sau o superstiție.
            Studiind pozițiile astrelor și cunoscând care sunt influențele generale ale vibrațiilor planetare și zodiacale, tendințele la care ele îi expun pe oameni și condițiile favorabile pe care le pot genera aceste vibrații ale planetelor în viața personală și socială, o minte deschisă și creatoare poate percepe soluțiile optime pentru rezolvarea diverselor situații din viața terestră în armonie cu vibrațiile cosmice. Astrele ne umplu mediul nostru de viață cu vibrații care ne afectează mai ales la nivel lăuntric, psihic și spiritual, pentru ca la nivel mental, conștient, să învățăm să luăm deciziile corecte. Astrele ne arată drumul de parcurs, dar noi alegem încotro mergem prin această viață.
           Astrele predispun, dar omul dispune! Acest dicton subliniază faptul că suntem responsabili pentru opiniile și faptele noastre și vom culege roadele a ceea ce semănăm în această viață.

Pentru detalii, click pe imagini!

Aspecte planetare    Ascendentul    Zodii    Lilith
       Aspecte planetare                                    Ascendentul                                           Zodii                                                  Lilith
 
Nodurile Lunare   fazele lunii   Planete astrologie    Planete astronomic     
         Nodurile Lunare                                    Fazele Lunare                                  Planete                            Planete (astronomic)                    
 
 
Orele planetare     Centura asteroizi
        Orele planetare                                     Asteroizi
[sbscrbr_form]