Cristale

005_01                                                                              

  Ce sunt cristalele din punct de vedere fizic şi ezoteric ?

   Asemenea oricărui aspect al materiei, cristalele sunt compuse din particule foarte mici: atomii. Aceste elemente care compun planul fizic sunt compuse la rândul lor din particule şi mai mici: protonii şi electronii. Dacă examinăm foarte atent aceste unităţi fundamentale, descoperim că ele nu sunt materie, ci vibraţii subtile, fiecare dintre ele fiind racordată la energia macrocosmică.
    Întreaga lume fizică a fost creată datorită diferitelor variaţiuni şi combinări între atomi; modul în care atomii se unesc cu alţi atomi determină tipul moleculelor care se vor forma şi substanţele ce vor rezulta. În cazul formării structurilor cristaline (de exemplu cuarţul transparent) atomii se aranjează într-o perfectă armonie şi unitate de parcă şi-ar fi dat mâinile şi s-ar fi aranjat de la sine într-un puzzle. Această integritate se manifestă şi la nivel molecular, în măsura în care toate moleculele vibrează pe aceeaşi frecvenţă. Această microstructură sau reţea determină proprietăţile fizice ale cristalului: forma exterioară, duritatea, dispunerea planurilor, tipul de fracturare, greutatea specifică şi proprietăţile sale optice. Lumea cristalelor e compusă din şapte familii. Fiecare familie are propria sa structură geometrică, similaritate moleculară şi „descendenţă” de cristale formate pe baza reţelei geometrice comune.
    Cristalele individuale prezintă aceeaşi structură pe care o regăsim la nivel molecular sau în desenul geometric cosmic. Fiecare sistem cristalin are propria axă imaginară de rotaţie şi propriul unghi de intersecţie cu axa. Lungimile axelor şi unghiurile dintre ele definesc forma cristalului. Cele şapte specii întâlnite în lumea cristalelor sunt: sistemul izometric (cubic, precum fluoritul), tetragonal (cu patru feţe, asemenea vulfenitului), hexagonal (cu şase feţe, smaraldul), trigonal (cu trei feţe, turmalinul), ortorombic (cu formă rombică, topazul), monoclinic (cu o singură înclinaţie, azuritul) şi triclinic (cu trei înclinaţii, turcoazul). Aceste şapte categorii cristaline primare sunt prototipuri naturale ale nivelul întregului Univers, care se manifestă în planul terestru prin intermediul lumii cristalelor.
    Modul ordonat în care atomii se aranjează în cadrul unei structuri cristaline oarecare este factorul care face ca aceste forme materiale să fie întregi şi complete în ele însele. Fiecare unitate individuală de energie se racordează la energia macrocosmică şi se uneşte apoi armonios cu atomii vecini de acelaşi fel pentru a crea o formă de materie deosebit de pură. Această manifestare fizică de unitate vibrează la unison cu armonia cosmică care a creat-o. Pe parcursul acestui proces pot fi văzute forme perfecte, culori strălucitoare şi irizaţii puternice de lumină. Prin intermediul porţiunii de la vârf, cristalul pune în legătură şi racordează fiecare moleculă, atom, proton, neutron şi electron la sursa universală de energie infinită. Cristalele au capacitatea de a primi, conţine, proiecta, emana, reflecta şi refracta lumina, cea mai înaltă formă de energie cunoscută în universul fizic.
    Când cristalele, asemenea oricărui lucru ce aparţine lumii materiale, sunt cercetate în profunzimea structurii lor, devine evident faptul că toate manifestările fizice reprezintă vibraţiile în diverse game de frecvenţă ale uneia şi aceleiaşi esenţe primare. Când mintea umană îşi lărgeşte orizontul, înglobând astfel realitatea, limitările minţii sunt depăşite şi porţile în spatele cărora se ascund dimensiunile superioare ale existenţei se deschid larg. Cristalele ne pot ajuta în acest proces de „trezire”, arătându-ne şi învăţându-ne cum să ne racordăm la această esenţă care creează şi conţine Universul ca întreg.

     Cum se formează cristalele?
     Aproape toate cristalele se formează prin adăugarea repetată a unei cantităţi de materie la o masă cristalină aflată în creştere.
    Unele cristale îşi au originea în magma terestră, în gazele fierbinţi din interiorul pământului sau în torentele de lavă fierbinte care ajung la suprafaţa planetei. Aceste minerale, între care este inclus şi cuarţul, sunt numite „magmatice”. Ele se formează prin solidificarea acestui material topit, pe măsură ce se răceşte şi se întăreşte. Pe parcursul procesului de răcire a materiei topite, atomii se grupează pentru a forma structurile regulate esenţiale care determină forma şi compoziţia cristalului. Unele cristale cresc din vaporii de gaz existenţi în regiunile vulcanice. Acest gen de cristal conţine sulf şi se formează prin condensarea gazelor minerale fierbinţi, pe măsură ce acestea sunt emanate din interiorul pământului.
    Unele cristale se formează pe baza unor soluţii acvatice sau cresc ajutate de unele organisme care trăiesc pe suprafaţa pământului sau la mică adâncime. Ele sunt cunoscute ca fiind minerale sedimentare şi se formează printr-un proces de depunere mecanică sau chimică. Aerul, apa, vântul şi gheaţa sunt principalii factori de depunere implicaţi în procesul de dizolvare a materiei terestre care, în final, se va întări şi, uneori, se va cristaliza. Acesta este cazul calcitului. În sfârşit, noi materiale se formează şi prin procesul de recristalizare a unor minerale care deja există, prin supunerea lor la presiunile foarte mari existente în regiunile inferioare ale suprafeţei terestre. Aceste minerale metamorfice parcurg o serie de modificări structurale şi chimice după formarea lor iniţială, modificări care vor reorganiza atomii, creând astfel diferite texturi, compoziţii şi cristale. Un exemplu de astfel de mineral metamorfic este granatul. Nimeni nu ştie cu precizie durata procesului de formare a cristalelor. Unii presupun că durează mii de ani, alţii afirmă că atunci când proporţia elementelor este optimă cristalele se formează instantaneu. Oricare ar fi însă secretul Naturii, ea concepe şi dă naştere unei mari varietăţi de forme cristaline.

007    CUM SĂ LUCRĂM CU CRISTALELE
    Armonizarea fiinţei cu cristalele
    Arta armonizării cu un cristal, cu noi înşine, cu o altă persoană sau cu oricare alt aspect ale existenţei este una dintre cele mai valoroase capacităţi cu care poate fi înzestrat omul.
    Armonizarea reprezintă capacitatea de a calma mentalul şi de a deveni atât de liniştit încât psihicul să poată percepe adevărul.
    Deprinzând arta armonizării nu ne vom dezvolta doar sensibilitatea necesară pentru a obţine informaţii valoroase despre noi înşine, dar ne vom antrena şi mintea pentru a comunica la un nivel mult mai subtil, cu forme de viaţă diferite. Când cineva se armonizează cu un cristal, acesta devine o oglindă care reflectă lumina din interior, înapoi în conştiinţă. Meditaţia, vizualizarea, exerciţiile fizice, yoga, rugăciunea sau tehnicile personale pot fi folosite pentru a calma mintea şi pentru a dobândi astfel o percepţie clară. Oricare ar fi modalitatea utilizată, rezultatul vorbeşte de la sine: o mare capacitate de autocontrol, pace lăuntrică mărită, conectarea personală la sursele adevărului. Astfel este posibil să înţelegeţi multe lucruri care, înainte, păreau de neînţeles, să vă cunoşteţi la nivele mai profunde şi să aveţi acces la noi surse de energie şi forţă interioară. Încercaţi să cunoaşteţi fiecare cristal, fiecare piatră tămăduitoare şi să învăţaţi secretele lor unice. Ele pot fi diferite pentru dumneavoastră în comparaţie cu alte persoane, întrucât cristalele se armonizează cu fiecare om şi îi servesc în moduri diferite. Ajutându-vă pietrele în realizarea sarcinii lor, dumneavoastră le ajutaţi de asemenea să-şi împlinească destinul superior. Este, de aceea, necesar ca oamenii să extragă pietrele din interiorul pământului pentru ca ele să vadă lumina soarelui şi să ne arate frumuseţea şi culoarea lor specială.
    Drept mulţumire pentru acest lucru, pietrele devin unelte pentru întreţinerea sănătăţii şi pentru vindecarea noastră. Lucrând consecvent în domeniul mineral, veţi învăţa cum să vă exprimaţi cel mai bine lumina interioară, ajutând cristalele să şi-o exprime şi ele pe a lor. Ne aflăm aici pentru a ne ajuta unii pe alţii, pentru ca astfel fiecare să poată evolua şi lucra într-o perfectă armonie pentru a crea o lume mai bună.

    Cum se utilizează cristalele şi pietrele tămăduitoare?
    Există multe moduri în care cristalele şi pietrele pot fi utilizate pentru vindecarea şi elevarea conştiinţei. Ele vor acţiona chiar dacă dumneavoastră nu credeţi că ele acţionează. Prin simplul fapt că le aveţi în preajmă ele aduc mai multă frumuseţe şi lumină. Dacă cristalele se află pe o haină, pe o masă sau pe un pat, ele vor încărca automat acel loc cu energie, la fel cum procedează un ionizator negativ. Dacă într-o cameră a avut loc o ceartă, un cristal poate fi plasat în acea zonă pentru a purifica ambianţa subtilă şi pentru a aduce pacea. Cristalul trebuie doar să fie prezent pentru a aduce mai multă lumină şi energie benefică mediului. Pe măsură ce lumina se reflectă prin şi de la cristal, se creează energia necesară neutralizării oricăror vibraţii negative, inducând o stare de armonie superioară.
    Dacă cineva nu şi-a dezvoltat suficient sensibilitatea necesară pentru a simţi energiile binefăcătoare ale cristalului, efectul energiilor lui va fi totuşi înregistrat iar mintea subcoştientă va răspunde. Simpla prezenţă a cristalelor într-un mediu acţionează ca o sugestie subliminală, transmiţând conştiinţei dumneavoastră că perfecţiunea este posibilă. Dacă hrănim aceste seminţe pe care le-am plantat în subconştient, ele vor creşte, vor înflori şi vor da roade. De aceea, este bine să oferim în dar cristale chiar şi acelora care nu sunt treziţi sau nu sunt conştienţi de proprietăţile lor vindecătoare.
de Katrin Raphaell – Lumina Cristalelor

002    Cristaloterapia
    Facând parte din aceeasi „familie” cu aromoterapia, meloterapia, reflexoterapia sau presopunctura, cristaloterapia se folosește de pietre prețioase și semiprețioase cu puteri binefăcătoare (datorită fluxului energetic ce le străbate) pentru a stimula puterea naturală de vindecare a omului. Cristalele au puterea de a concentra și dirija fluxurile energetice care ne pătrund prin corp.
    Cum funcționează puterea cristalelor?
    Formate din pământ și apă, vechi de sute de mii de ani, pietrele prețioase emit vibrații energetice uniforme. Astfel, sunt capabile să mențină o încărcătură electrică puternică, motiv pentru care întăresc puterea de vindecare umană.
    Purtate ca talismane sau obiecte de protecție în preajma noastră, cristalele plasate pe punctele cheie ale corpului uman depozitează energie sub formă de aură și emit vibrații care redirecționează fluxul energetic. Vechea energie ne părăsește trupul, lasând loc celei noi. S-ar putea spune că, datorită energiei pe care o emană, pietrele traiesc.
    Cum folosim cristalele?
    Un lucru esential care trebuie dus la bună îndeplinire înainte de a folosi puterea benefică a cristalelor este purificarea lor, pentru a schimba fluxul energetic al pietrei.
    Purificarea cristalelor se poate face prin introducerea pietrei sub apă purificată, încărcarea sa energetică la lumina Soarelui sau a Lunii (pentru circa patru ore) sau ținând cristalul în palme și concentrându-ne asupra elementelor pozitive din viată.
    Dupa ce cristalul a fost purificat, energia acestui intră în concordanță cu cea a purtătorului. Cristalul nu trebuie atins decât de către persoana care-l poartă. Rezultatul se va face simțit imediat, sub forma unei bune dispozitii generale.
    Cele mai puternice cristale sunt cele cu forma definită (ovală sau piramidală) deoarece sferele transmit energie prin toate părțile și piramidele acționează ca un conductor de energie care receptează la bază și emite la vârf.
    Cum oamenii sunt diferiți, și cristalele trebuie să fie diferite. În alegerea unei pietre, trebuie sa ții cont fie de data nașterii, de zodie sau în funcție de așteptările tale.

          Efectele pietrelor/cristalelor asupra noastră:
– Ne protejează,
– Absorb, filtrează, limitează, diminuează, blochează energii și influențe negative: teamă, stress, negativitate, energii negative, depresie, tensiune, furie, pericol, boală,
– Scot în evidență, transformă, construiesc, consolidează energii pozitive, manifestări benefice, trăsături pozitive.
– Purifică, armonizează, energizează, unifică, amplifică, induc aspecte sau calități pozitive: curaj, încredere, afectivitate, creativitate, fidelitate, concentrare, bucurie, energie, prietenie, calm.

Cristalul intervine asupra noastra prin cele 7 forte pe care le conține:
    1. UNIVERS
    Puterea cristalului este strâns legată de energia Soarelui, a Lunii și a Pământului. Cristalul este un element al acestei planete, deci este în directă conexiune cu universul, devenind astfel puntea de legatură între om și cosmos.
    2. STRUCTURĂ
    Puterea cristalului provine din structura sa interioară.
    3. CULOARE
    Puterea cristalului își trage energia din vibrația culorii pe care o are. Fiecare culoare are o anumită energie.
    4. ELEMENT CHIMIC
    Puterea cristalului depinde de elementul chimic preponderent (siliciu, oxigen, carbon, etc).
    5. PRELUCRARE
    Puterea cristalului depinde de modul în care a fost prelucrat. Forma naturală, slefuită de la natură, conține și cea mai mare energie, deci cristalele asupra cărora s-a intervenit cu unelte umane nu mai au aceeași energie ca cele din fundul pământului.
    6. TIMP ȘI LOC
    Puterea cristalului crește dacă este legat de locuri cu o încărcătură energetică sau spirituală deosebită (Egipt, China, Stonehnge, Varful Omu, muntele Ceahlău, muntele Athos, biserici și mânăstiri) sau de momente în timp cu un simbolism special (Anul Nou, aniversare, botez, nuntă, Lună Plină, Lună Nouă, echinocțiu, solstițiu, eclipsă, etc).
    7. SCOP    
     Puterea cristalului depinde mult și de felul în care a fost ales, purificat, activat și folosit, punând de acord puterea metafizică a cristalului cu dorințele umane.
    Pietrele, cristalele, mineralele pot fi folosite pentru efectele lor curative, protectoare, energizante, magice, dar înainte de a le simți efectul asupra dumneavoastră, cristalele trebuie purificate. Unele pietre au rol protector, energizant, curativ, altele au rolul de a vă ajuta în atingerea unor scopuri personale: bani, dragoste, relații, carieră, afaceri, succes etc. Purtați pietrele alese la dumneavoastră permanent, pe lănțișor sau într-o punguță agățată la gât, și vă vor încărca de energie pozitivă sau vor echilibra nivelul energiilor în organismul dumneavoastră.
    Un cuarț de dimensiuni mari, purificat corespunzator, purtat în permanență la gât, într-un saculeț din material textil natural, sau un cristal care să protejeze casa, asezat într-un loc de cinste, unde să nu aiba acces mâinile străine, îi pot încărca cu energie pozitivă pe proprietarii acestuia. Cristalele înmagazinează în ele nu numai energii nebănuite, atât pozitive cât și negative dar și o întreagă istorie minerală, menită acum să ofere omului care își pune încrederea în puterile sale acea fărâmă de eternitate pe care mineralele o ascund în ele.
    Superstitiile, mitologia și literatura au fost întotdeauna legate de prezenta cristalelor, încă din cele mai vechi timpuri. Nu puține sunt miturile în care inelele misterioase aveau puteri magice. Chiar și magicul glob de cristal al prezicătoarelor este tot o mitificare a puterilor nemărginite ale cristalelor. În mitologia persană, se spunea că lumea stă pe un gigant safir, căruia i se datorează culoarea albastră a cerului. Smaraldele erau candva considerate șerpi orbi și li se atribuiau proprietăți medicale. Rubinele erau simbol al puterii și al dragostei în Evul Mediu, de aceea adeseori domnițele medievale prezentau cavalerilor lor trofee din pietre prețioase. Multe pietre prețioase au primit însă atribute malefice, așa cum a fost diamantul care se spune că poate aduce nenorociri celui care îl poartă.
    Unele pietre au fost atribuite fiecarei luni sau fiecărui semn zodiacal. Obiceiul de atribuire a unei pietre prețioase fiecarei luni a anului provine din secolul I, descris de cele 12 pietre de pe pieptarul lui Aaron, Marele Preot din Israel. În Exodul 28, 15-30 scrie: „În el [pieptar] să țeși o țesătură de pietre, și anume patru rânduri de pietre. În rândul întâi: un sardonix, un topaz și un smarald, în al doilea rând: un rubin, un safir și un diamant, în al treilea rand: un opal, un agat, un ametist, în al patrulea rând: un crisolit, un onix și un jasp”.
    Obiceiul de a purta pietrele caracteristice lunilor a devenit popular abia în secolul al XVIII-lea, în Polonia, de unde s-a răspândit în Europa și apoi în toată lumea. Pietrele prețioase și semiprețioase posedă, totodată, virtuți extraordinare. Inconvenientul major în cazul lor este prețul care nu permite, din nefericire, oricui să-și adapteze nevoilor sale piatra prețioasă a cărei valoare îi este benefică. Dacă pentru nativii din Balanță, de exemplu, este caracteristic diamantul sau opalul, pentru Berbec, ametistul, rubinul și diamantul, pentru Capricorn, onixul alb, acestea, purtate în bijuterii pe mână stângă sau la gât, cat mai aproape de plexul soarelui, le pot trezi, stimula sau atrage energiile pozitive.

001    Nu orice piatră este considerată cristal, tot asa cum nu orice piatră este considerată pretioasă sau semi-pretioasă.
    Clasificare sumară și exemplificare a pietrelor:
• PIETRE PREȚIOASE sunt doar următoarele: DIAMANT, RUBIN, SAFIR, CRISOBERIL, ALEXANDRIT, TOPAZ, SMALARD, ACVAMARIN.
• PIETRE SEMI-PREȚIOASE (GEME): SPINEL, HELIODOR, MORGANIT, ZIRCON, GRANAT, TURMALINĂ, CUARȚURI (cristal de stâncă, citrin, cuarț roz, cuarț fumuriu, ametist, ochi de tigru, jasp, calcedonia) și restul…
• PIETRE DE NATURĂ ORGANICĂ: SIDEF, PERLĂ, CHIHLIMBAR, CORAL.
• TECTITE: MOLDAVIT, OBSIDIAN.
• ROCI: GRANIT, PEGMATIT, MARMURĂ, UNAKIT.
 
    CURĂȚAREA ȘI ALTE ELEMENTE FUNDAMENTALE
    Când intrati în posesia unui cristal de cuarț, veți ține cont de câteva elemente fundamentale. Mai întâi, cristalul trebuie să fie curațat. Dacă nu poate fi curațat pe loc, trebuie să-l purificați. Pentru definirea curățarii și purificării este nevoie de unele explicatii.
    Câmpul vital al omului este cel mai puternic dintre toate câmpurile vitale organice sau anorganice (se considera organice câmpurile care conțin carbon). Dupa oameni, în ordinea intensitatii, sunt câmpurile vitale animal, vegetal, mineral.
    Când altcineva atinge cristalul vostru, lasă amprenta propriului câmp vital pe câmpul vital al cristalului. Orice există este o formă de energie. În amprenta câmpului vital uman se află nivelul energetic afectiv și mental al acelei persoane, din momentul imprimării. Cineva cu grad înalt de sensibilitate poate să atinga cristalul și să folosească energia amprentată pentru a se acorda cu persoana care a amprentat și poate primi astfel impresii de la acea persoană. Aceasta este psihometria.
    În mod similar, acest nivel energetic afectiv poate fi receptionat inconstient de către cineva care nu are antrenament în perceptia energiei. Respectivul poate să creadă că aceste efecte sunt ale sale. Acest lucru poate fi extrem de perturbator.
    O altă considerație este posibilitatea unui transfer de energie. Când intrați în legatură cu energia altei persoane există posibilitatea ca acea persoană să patrundă în voi și să vă ia energia. Gînditi-va la două baterii. Daca legați două baterii cu sarcină diferită, ele se vor egaliza. Cea cu sarcină mai mare se va descărca iar cea cu sarcina mai mică se va încărca. Același lucru se întâmplă și cu oamenii. Vă puteți simți încărcați cu energie și cineva care se conecteaza la voi prin cristal poate prelua această energie dacă este mai slab încărcat decât voi.
    Pentru a evita aceasta, cristalul trebuie curățat de energia amprentată, ceea ce se poate realiza practic prin acoperirea cristalului cu sare de mare timp de șapte zile. Puteți introduce cristalul într-o solutie sărată de 230 g sare de mare la 4 litri de apă, tot pentru șapte zile.
    Metode mai putin recomandate: treceți cristalul peste polul sud al unui magnet pentru a-l demagnetiza sau introduceți-l într-o soluție de 4 linguri de sare de bucatarie la 4 litri de apă. O altă soluție clasică este obținută din o parte rachiu și o parte apă. Aproape cea mai bună metodă: vin de Porto fierbinte sau vin de Xeres clocotit, apoi închis și lăsat astfel. Toate acestea se vor folosi timp de maximum sapte zile.
    După cum vedeți, metoda cea mai simplă și mai ieftină o oferă sarea. S-a dovedit cea mai eficientă din tot ce am încercat noi. Încercati și voi și alegeți metoda care vă convine.
    Dacă nu puteți curața imediat cristalul, puteti neutraliza energia prin purificarea lui. Iată o cale: închideți ochii. Schițați în minte un aparat de măsură a energiei, o jumatate de disc numerotat de la 0 la 100. Oriunde veți vedea acul indicator, deplasați-l spre stânga, la zero, neutralizând vechea energie. Acum deplasați-l spre dreapta, la 100, și încărcați cristalul cu toată energia voastră. Ținând încă ochii închiși, priviți în jos către talie și vedeți un cerc alb de energie. Aceasta este aura sau câmpul vostru energetic. Lărgiți acest cerc până când ajunge la cel putin 30 cm. Observați cum devine mai strălucitor și mai pur până când seamănă cu un glob de cristal de jur împrejurul vostru.
    Orice emoție negativă, ca o sageată întunecată, atunci când loveste acest ecran se va transforma într-o sageată albă de energie pozitivă, pe care o puteți folosi sau transmite altora. Ori de cîte ori veți ține cristalul și vă veți mări aura aveți un ecran protector. Orice energie negativă sau dezechilibrată, ca o sageată întunecată, care lovește ecranul va deveni albă, energie pozitivă pe care o puteți folosi sau transmite altora. Continuați să măriți aura până când întreg cristalul străluceste de lumină. Acum ieșiți din cristal și intrati din nou în corpul vostru, întoarceți-vă în acest timp și spatiu. Deschideți ochii.
    După ce vă acomodați cu cristalul, puteți să purificați și cu lumină.
    Așezați-vă într-o pozitie confortabilă, cu cristalul în mâna stângă. Închideți ochii. Vedeți cristalul în fața dumneavoastră devenind din ce în ce mai mare până ajunge cât o casă. Intrați. Mergeți și vă asezați în centrul camerei. Din centrul ființei voastre vedeți o lumină începând să stralucească. Pe măsură ce strălucirea devine tot mai intensă, vedeți cum Lumina se mărește până când înconjoara corpul. Se mărește tot mai mult, umplând camera. Tot întunericul s-a risipit, deoarece întunericul nu poate exista acolo unde este lumină.
    Folosiți metoda purificării atunci când nu puteți curăța cristalul cu sare. După curățare, nu mai lasați pe nimeni sa vă atingă cristalul. Aceasta constituie adesea o problemă datorită atracției pe care o exercită cristalul pentru alții, mai ales pentru prieteni și familie.
    Vă sugerăm un procedeu care s-a dovedit eficient. În primele șapte zile, lăsați cunoștințele voastre apropiate să admire cristalul și să-l atingă. În aceste șapte zile veți vedea pe cei care se consideră apropiați vouă atingându-l fără să vă mai ceară permisiunea.
    După o saptamână, păstrati cristalul în sare de mare timp de șapte zile. După aceea nu mai lăsați pe nimeni să-l atingă. Dacă totuși îl atinge cineva, purificați-l imediat și puneți-l în sare de mare timp de o noapte. În ziua următoare reactivați cristalul prin purificare și extinderea aurei.
    Tratați cristalul ca pe un prieten adevărat, prețios. Păstrați-l într-o punguță confecționată dintr-un material natural – piele, bumbac, mătase, lâna, in ș.a.m.d. Dacă-l folositi la vindecări, spălați-l după fiecare ședință. Țineti-l periodic câte o noapte în sare atunci când vi se pare că s-a supraîncărcat. Dacă devine umed sau lipicios, spălați-l bine cu apă și săpun. Mai presus de toate, țineți minte că el este o entitate vie. Acordați-i dragostea și atenția voastră iar el vă va răsplati ajutându-vă toată viața.
 
006    CONTOPIREA
    Pentru o folosire mai eficientă a cristalului, armonizați-vă cu el. Cu cât vibrațiile voastre vor fi mai apropiate de vibrațiile cristalului, cu atât mai eficient va functiona cristalul ca dispozitiv de dirijare a energiei. Țineți cristalul aproape de corpul vostru timp de 33 de zile. Interacțiunea constantă cu corpul vostru va duce la sincronizarea vibrațiilor cristalului cu ale voastre. La capătul celor 33 de zile cristalul vă va aparține în totalitate.
    Altă metoda constă în contopirea cu el.
    Găsiti o poziție confortabilă. Țineți cristalul în mâna stîngă. Priviți cristalul cu vârful în sus. Observați cât de bine seamănă cu o casă de sticlă cu șase pereți și acoperiș ascuțit. Închideți ochii și vedeți cristalul cu vîrful în sus. Apropiați-vă și-l veți vedea crescând până când ajunge cît o casă. Veți vedea o ușă deschisă. Plutind, veți pătrunde în cristal. Priviți în jur. Lumina intră prin tavan, prin vârful cristalului și cade pe pereti și pe jos. Vedeți culori? Cum arată pereții? Cum arată podeaua? Mai vedeți și altceva înauntru? Ascultați cu grijă. Ce sunet se aude? Ce auziți înăuntrul cristalului? Puteți găsi ceva care să sune astfel? Inspirați adânc. A ce miroase? Ce vă amintește acest miros? Țineți minte toate impresiile. Gustați o bucatică de cristal. Ce gust are? Îl puteți compara cu ceva din hrana dinainte? Treceți-vă palma peste suprafața peretelui. Este netedă sau aspră? Diafană sau compactă? Rece sau caldă? Ce simțiți când atingeți peretele?
    Ținând încă mîna pe perete, percepeți vibrațiile cristalului. Pe măsură ce cresc aceste vibrații, simțiți cum corpul vostru vibrează cu cristalul până când vă strecurați în el și SUNTETI cristalul. Toate energiile care curg prin cristal sunt ale voastre și le puteți comanda cu gândul. Sunteți stapânii cristalului.
    De fiecare dată veți pătrunde în cristal mai ușor. De fiecare dată, pătrunzând în cristal, toate simțurile vor fi mai ascuțite iar impresiile mai pronunțate. Rămâneți în cristal atât cât doriți. Când vreți să ieșiți, mergeți spre ușa cristalului. Pășiți dincolo, întoarceti-vă în corp, în acest timp și spațiu.
    ACTIVAREA
    Cristalul poate fi activat în mai multe moduri. Prin activare întelegem pregătirea cristalului pentru funcționare. Cea mai simplă metodă este să-l țineti în mâna stângă. În scurt timp, cristalul va începe sa vibreze în armonie cu voi. Când simțiți aceste furnicături sau pulsații, îl puteti folosi. Se poate obține o activare sau armonizare mai completă, folosind procedeul contopirii prin integrarea în cristal. Orice activitate mentală desfașurată cu cristalul îl va activa. Tehnicile de purificare și extindere a aurei sunt, de asemenea, eficiente.
    Întotdeauna curațați cristalul în sare înainte de a-l activa. În timpul somnului, pe durata celor 33 de zile de contopire, fixați cristalul pe palma stângă sau țineți-l în buzunar sau păstrați-l într-o punguță la gât. Dupa cele 33 de zile, vibrațiile voastre vor fi în armonie cu cristalul.
 
003    ÎNCĂRCAREA
   Pentru încărcarea cristalelor se pot folosi piramide. Luați un model al marii piramide din Egipt, un cadru din sârmă simplă. Orientați piramida spre nordul magnetic. Puneți cristalul în centrul piramidei, la o treime din distanța care separă baza de vârf. Orientați vârful spre nord. Lăsați-l sub piramidă timp de 33 de zile.
    Cristalele încărcate se pot folosi la rândul lor pentru a încărca alte cristale. Țineti-le împreună timp de 33 de zile maximum. Va avea loc un transfer de energie până când ambele cristale își egalizează puterea.
    La încarcarea cristalelor se pot folosi și acumulatoare obținute prin alternarea materialelor organice și anorganice. Puneți cristalele în acumulator pentru maxim 33 de zile.
    Cristalele pot fi încărcate și folosind magneți. Puneți cristalul pe polul sud al unui magnet. Cu cât câmpul Gauss este mai puternic, cu atât va fi mai mare încărcarea. Pentru o experiență este bună gama 1000-2000 gauss. Făcând experiența încărcării cristalelor, veți observa tendința lor de purificare. Apariția obscuritații în cristal arată umezeala. Expunerea constantă la un câmp electromagnetic pare să înlăture umezeala. Mecanismul exact nu este cunoscut. Poate că energia câmpului duce la o expansiune moleculară, eliberând hidrogenul și oxigenul din apă.
    S-a recomandat pînă acum încărcarea cristalului în diverse sisteme energetice ca piramidele și acumulatorii. Cristalele se mai pot încărca și în focarul energetic al unui gru004p. Iată două exercitii pe care le puteți folosi:
    Formați un cerc de trei sau mai multe persoane cu cristalul în mijloc. Dați-vă mâna și închideți ochii. Fiecare persoană vizualizează trimiterea unei raze de lumină din inima sa către inima celui din stînga. Trimiteți altă rază de lumină prin spatele celui din dreapta. Aveți acum două cercuri luminoase concentrice, unul care se mișcă în centru în sens orar și altul exterior, care se mișcă invers. Pe fondul acestor cercuri care se rotesc din ce în ce mai repede, imaginați trimiterea unei raze luminoase din fruntea fiecaruia spre cristalul din centru. Observați această lumină cum formează o coloană luminoasă turnantă până când ia forma unui cristal strălucitor.
    Diametrul câmpului creat la acest cristal se poate determina cu un pendul, o baghetă magică sau un aurametru Cameron.
    Exercițiul numărul doi:
    Formați un cerc în jurul cristalului pe care vreți să-l încărcați. Țineti cristalul propriu în mâna dreaptă. Cu mâna stîngă apucați articulația pumnului persoanei din stânga. Cercul va fi complet unit cu mâinile care prind în stânga. Îndreptați propriul cristal cu vârful spre centru, unde celelalte cristale asteaptă să fie încărcate. Ca să vă simțiți mai bine, vă recomandăm sa stați pe scaun când faceți acest exercitiu. Timpul de încărcare este de 1/2 ora.
CARTEA CRISTALELOR(CRISTALUL, ACEASTA FIINTA VIE) de DaEl Walker
[sbscrbr_form]
 

Pentru detalii, click pe imagine!
acvamarin    Agat    ametist 4    calcedonie-albastra  
        Acvamarin                  Agat                       Ametist                                 Calcedonie
 
 
  Carneol    amber    citrin_final    crisopraz1
          Carneol                              Chihlimbar                                 Citrin                                    Crisopraz
 
cuart fumuriu3    cuart roz3    cuart transp2    fluorit3
     Cuarț fumuriu                   Cuarț roz                     Cuarț transparent                             Fluorit
 
Lapis Lazuli     obsidian-argintiu       obsidian     ochi-de-tigru-albastru
  Lapis Lazuli                  Obsidian                        Obsidian negru                                  Ochi de tigru
 
sardonix1      ???????????      rodonit     unakit2
     Onix                                         Piatra Lunii                              Rodonit                                         Unakit
                           Zultanit