Obsidian negru

Obsidian negru

obsidianEste o sticla naturală, formată din lava vulcanică.
Culori: variate – negru (varietatea “fulg de nea”), maro (varietatea “mahon”), cu nuanțe de alb sau cafeniu, diverse alte culori (verde, auriu, albastru, roșu etc), cu pete sau cu dungi, opac.
Duritate: 5-6 (din 10).

    Obsidianul negru este unul dintre cei mai importanţi învăţători dintre toate pietrele. El este asociat cu prima chakră. Acest centru energetic este resortul pământului, fizicului, al supravieţuirii şi, uneori, al satisfacerii personale, egotice.

    Obsidianul negru acţionează ca un magnet care atrage în corpul fizic forţele spiritului, pentru ca aceasta să fie guvernat de către voinţa conştientă şi pentru a fi folosit adecvat în acţiunile fizice. Când aceste forţe sunt bine ancorate în lumea formelor este posibil să se schimbe chiar calitatea vieţii pe Pământ prin infuzarea planului material cu cât mai multă forţă a luminii.

    Când obsidianul negru este aşezat în centrul chakrei de bază, el atrage energiile fine ale celei mai înalte chakre în centrii primari, pentru a fi folosite în scopul purificării, rafinării şi eliminării treptate a egoului. Obsidianul negru va fi folosit doar atunci când persoana care-l deţine a luat cunoştinţă de puterile lui şi este pregătită să opereze schimbările pe care obsidianul adeseori îl pune să le suporte. Guvernat de către planeta Pluton, scopul obsidianului negru este acela de a purta mintea prin zonele întunecate ale subconştientului pentru a-i stabili identitatea în supraconştiinţă.

    Fiind un învăţător plutonian, obsidianul negru nu se alimentează din ego, în schimb adeseori în mod direct şi fără tact el ne arată unde este egoul şi ce trebuie făcut şi schimbat pentru a avansa şi a face următorul pas evolutiv. Obsidianul acţionează ca o oglindă care reflectă defectele propriei naturi şi amplifică temerile, nesiguranţele, şi atitudinile egocentriste care înăbuşă calităţile superioare ale sufletului. El mai poate fi numit „oşteanul adevărului”, care ucide iluzia pentru a da naştere viziunii Erei Vărsătorului.

    În această nouă eră, fiecare persoană va trăi în concordanţă cu ceea ce-i este dictat de către cea mai înaltă conştiinţă, iar această conştiinţă va forma fundamentul şi va fi numitorul comun care va lega fiecare persoană de acelaşi unic adevăr.
    Obsidianul negru este un maestru-învăţător ce a venit printre noi pentru a ne învăţa ce este culoarea neagră. Negrul, reprezentând densitatea, întunecimea şi necunoscutul, este polul opus culorii albe, care este ceea ce se vede, strălucirea şi cunoscutul, fiecare dintre aceste expresii este exact opusul celeilalte şi deoarece sunt intim legate, una nu poate exista fără cealaltă. Fiecare dintre aceste culori conţine în ea toate celelalte culori; atât negrul cât şi albul, în mod potenţial, au acelaşi grad de lumină. Cu negrul la un capăt al spectrului şi cu albul la celălalt capăt, întreaga panoramă a culorilor poate intra în existenţă, exprimând multiplele forme de existenţă a fiecăreia dintre aceste culori.

    Ocrotită de către braţele albului şi negrului, ale zilei şi nopţii, ale luminii şi întunericului, viaţa pe pământ a fost concepută, s-a născut, a crescut şi acum este gata să înţeleagă că aparenta opoziţie a polilor în realitate nu există. Concepţiile de bine şi rău nu sunt de fapt decât un truc jucat simţurilor, atunci când aceste culori sunt percepute ca fiind separate.

    Culoarea neagră nu a fost înţeleasă, fiind folosită într-un mod eronat mai mult decât oricare altă culoare din spectru. Pe măsură ce sufletul uman a evoluat şi a simţit puterea universului curgându- i prin vene, a avut tendinţa de a pretinde acea putere pentru el însuşi. Căutând doar satisfacţii personale, egoiste, a învăţat să îşi canalizeze această forţă cosmică într-un fel care nu a servit decât micului său ego în loc să servească forţa însăşi. Când acest lucru se întâmplă, lumina conţinută în interiorul negrului s-a întors în interiorul ei însăşi şi cele mai joase aspecte ale naturii umane au putut să apară. Magia neagră este tocmai acest fel de folosire grosieră a puterii, care se va manifesta în influenţe satanice şi energii demoniace. Dar chiar şi acest fel de a opera şi abuza de putere este una din cele mai mari lecţii pe care universul trebuie să ne înveţe.

    Teoria găurii negre există în diferite aspecte ale creaţiei, de la uman la cosmic. Acest fenomen natural ia naştere atunci când lumina este consumată în mod egotic şi reîntoarsă în ea însăşi distrugând toate celelalte obiecte care o înconjoară, deoarece acestea sunt atrase în interiorul găurii negre de către o forţă gravitaţională puternică şi din ce în ce mai mare. În timp ce lumina este absorbită în totalitate, golul se dezvoltă mai adânc şi mai larg, până la un anumit punct în care, în sfârşit, sufletul sau stelele încep să renască pe măsură ce ajung să cunoască faptul că lumina trebuie să fie împărţită şi deţinută în mod egal de către toţi. O dată ce acest lucru a fost învăţat, toată lumina care a fost consumată de către gaura neagră explodează în interiorul celeilalte laturi a realităţii, iar gaura albă va apărea acum ca o manifestare strălucitoare a unei lecţii bine învăţate. Fiecare dintre noi, într-un moment sau altul, trebuie să trecem prin procesul de autodistrugere a găurii negre şi să învăţăm cum să folosim în mod adecvat lumina şi energia. Pe măsură ce masa de locuitori ai planetei învaţă această lecţie, Pământul va renaşte ca un întreg şi puterea Vărsătorului va înflori.

obsidian4

    Obsidianul negru ne învaţă că gaura neagră din interiorul fiecăruia dintre noi reprezintă lipsa identificării cu sursa luminii şi că întunericul, frica şi egoismul sunt cei care ne conduc la autodistrugere. Obsidianul negru va aduce lumină în interiorul acestei frici ancestrale şi va dovedi că ea nu este decât iluzie şi neînţelegerea adevărului. Caracteristica obsidianului negru este marea lui abilitate de a conţine şi reflecta mari grade de lumină. Spre deosebire de alte pietre negre, care tind să absoarbă lumina, obsidianul negru atrage şi reflectă lumina, conservând şi reţinând forţa dinamică a acesteia.

    Obsidianul demonstrează prin exemplul său cum trebuie să fie folosită în mod adecvat şi cu veneraţie forţa luminii. Procedând astfel, el participă la transformarea conştiinţei umane pentru a o face capabilă să folosească energia cosmică spre a deschide uşile unor posibilităţi viitoare, de neimaginat încă. Negrul este una dintre cele mai înalte culori purtate de către iniţiaţii avansaţi în misterele şcolilor secrete. El simbolizează, la fel ca obsidianul negru, stăpânirea planului fizic. în artele marţiale, centura neagră este ultima realizare atinsă şi reprezintă abilitatea de a îngloba în corpul fizic în mod adecvat şi spontan energia CHI (forţa vieţii). Pentru a primi gradul de maestru în viaţă şi a deveni asemenea eternilor maeştri (Cristos, Buddha, Mahomed), este obligatoriu ca fiinţa să îşi transceandă egoul şi să nu fie afectată de influenţele negative prezente permanent într-o lume marcată de dualism. Obsidianul negru demonstrează capacitatea unor rare fiinţe de a fi complet identificate cu lumina, în timp ce ele există şi se manifestă simultan şi în planul material.

    El mai exemplifică şi abilitatea de a menţine o stare meditativă a minţii în mijlocul îmbulzelii şi forfotei caracteristice secolului XXI. Conştiinţa obsidianului negru interpretează toate experienţele, toate întâmplările, dintr-o perspectivă clară şi neutră. Măiestria constă în abilitatea de a se identifica permanent cu adevărul, care este inerent, dar adeseori ascuns în iluzie, în fiecare faţetă a vieţii. Această trăsătură divină face pe om capabil de a fi mai uman, mai plin de compasiune, mai înţelegător, deoarece se ştie că indiferent de ceea ce ar părea că se întâmplă din punct de vedere karmic, totul este, de fapt, justiţie divină şi că universul cu tot ce cuprinde există pentru eternitate într-o stare de perfecţiune strălucitoare.

    Multe dintre dogmele vestice creştine şi iudaice ne spun că cerul este un loc unde vom ajunge dacă vom aplica „dreptatea” şi vom dovedi că am fost „buni” în timpul vieţii noastre pe pământ. Obsidianul negru a venit pentru a anunţa cu îndrăzneală că cerul este o stare a minţii care poate fi atinsă chiar din această viaţă. Într- adevăr, adevărata magie şi provocare în această viaţă este să creezi cerul încă de pe Pământ şi să transformi însăşi calitatea lumii fizice, astfel încât seminţele cerului vor găsi un sol fertil pe această planetă şi vor fi hrănite, îngrijite şi recoltate de către copiii Pământului. Pe măsură ce transformarea are loc, va fi modificată însăşi natura materiei şi treptat, atomii care formează substanţa manifestării fizice vor vibra cu o frecvenţă înaltă, îngăduind unei cantităţi şi mai mari de lumină să umple spaţiile interatomice.

    Sferele de obsidian negru trebuie să fie tratate cu cel mai mare respect şi păstrate acoperite cu o bucată de mătase sau catifea atunci când nu sunt folosite. După ce s-a folosit o sferă de obsidian negru, fie în meditaţie, fie în tratament, este indicat să se practice o meditaţie simplă cu un cristal de cuarţ clar, cu un singur vârf, o dată pe zi, timp de trei zile consecutiv, pentru a echilibra şi polariza efectul.

obsidian5    Cuarţul alb serveşte ca o perfectă polaritate pentru obsidianul negru (reflectând lumina albă clară) şi trebuie să fie folosit în conjuncţie cu obsidianul negru atunci când se practică meditaţii cu sfere de obsidian sau se folosesc pietre de obsidian în tratamente. Atunci când se priveşte neclintit sfera de obsidian negru, este indicat să se ţină într-o mână un cuarţ generator mare (cel puţin 15 cm). Atunci când se folosesc pietre de obsidian negru în timpul tratamentelor, este bine să se pună în imediata vecinătate a pacientului un număr de bucăţi mici de cristal egal cu numărul de bucăţi de obsidian folosite. Cuarţul clar va polariza intensitatea obsidianului negru şi va servi la dizolvarea şi neutralizarea oricărui deşeu psihic sau emoţional adus la suprafaţă, în timpul tratamentului, pietrele de obsidian pot fi aşezate pe zonele inghinale sau pe ombilic, pentru a ancora energiile înalte în corp. Ele mai pot fi aşezate de-a lungul liniei mediane a corpului, pentru a echilibra fluxurile energetice subtile (meridianele). Pentru a rezuma, obsidianul negru îi poate învăţa pe elevii săi cum să aducă mai multă lumină într-o lume întunecată. El va dezvălui minţii elevului devotat că toate manifestările, oricât de dense, vin din aceeaşi sursă şi că atât negrul cât şi albul sunt forme atotputernice ale lumii vii. Obsidianul negru este un agent în generarea unei înalte forme de conştiinţă pe această planetă. El lucrează atingând coardele sufletului şi purificând orice zonă cu vibraţie joasă.
    Să lucrezi cu obsidianul negru înseamnă să fi atras în propriul centru pentru a folosi efectiv forţa luminii. Este ideal în cazul persoanelor hiperemotive deoarece stabilizează energiile inegale. De asemenea, se poate folosi pentru persoanele care au tendinţa de a visa cu ochii deschişi sau care au o fantezie necontrolată. El poate fi folosit pentru a construi baza pe care visele de peste zi pot deveni realităţi vii.

    Obsidianul negru reprezintă forţele adevărate ale Pământului. Dacă va fi folosit cu înţelepciune, obsidianul vă va învăţa adevărul despre dumneavoastră înşivă şi despre universul în care sunteţi parte integrantă.